Angst og fobi findes i flere former. Du kan lære at tackle angst, så du kan genvinde din handlekraft og klare angstfyldte situationer, som du før har forsøgt at undgå for ikke at udløse et angstanfald

Bliver du ind imellem ramt af angst? Bliver du bekymret, grubler, undgår og/eler undertrykker dine følelser? Så kan det medføre angst, fobier, stress, depression, lavt selvværd, fysiske spændinger, åndenød, og søvnløshed.

Tænker du eksempelvis ofte bevidst eller ubevidst

 • Jeg er ikke noget værd
 • Jeg er svag,
 • Jeg kan ikke bede om hjælp,
 • Jeg er dum, etc.

Jeg kan hjælpe dig hvis du har problemer med stress-relaterede lidelser såsom angst, fobier og lavt selvværd.
Hvis du har angst, vil din krop opføre sig, som om du er i livsfare, hver gang din angst udløses. Din krop vil være i alarmberedskab, klar til kamp, flugt eller at stivne.

Din angst kan behandles

I behandlingen arbejder vi målrettet med hvordan angsten etc. kan tackles her og nu, så du kan genvinde din handlekraft og lære at klare situationer, du før har søgt at undgå.

Du får hjælp til at reducere eller helt afhjælpe din angst etc., så du kan vende tilbage til uddannelse, job og deltage i livet som du ønsker.

Hvis det skønnes nødvendigt arbejder vi også med at finde ud af hvor de svære tanker og følelser kommer fra – udspringer de fra en bestemt, måske enkeltstående, men skelsættende erfaring / traume, eller har der været påvirkninger over tid, som har haft særlig betydning for dig.

Eksponering er en vigtig faktor i angst behandling, her lærer du gradvist at udfordre din tolkning af omverden og dig selv, samt færdes de steder og i de situationer, som du før har undgået pga. angst.

”Jeg har ikke kørt i bus i 4 år. Nu kan jeg køre i bus”.
”Nu ser jeg ansigter, hvor jeg før kun så fødder, fordi jeg altid kun så ned i asfalten”.
”Jeg er blevet bedre til at styre angsten, hvor den før styrede mig”.
”Før var jeg kastebold – nu er det mig, der kaster bolden!”

Der er jort sagt håb for at få det bedre selvom du lider af:

 • Socialfobi
 • Præstationsangst
 • Panikangst,
 • Helbredsangst
 • Generaliseret angst etc.

Eller har somatiske lidelser som

 • Søvnløshed,
 • Tankemylder
 • Uro
 • Spændinger,
 • Smerter
 • åndedrætsbesvær.
 • Uvirkelighedsfølelse
 • Lavt selvværd
 • Depression

Jeg bruger forskellige metoder til at hjælpe klienter

Mindfulness – indgangsvinklen hvor det er den observerende og neutrale del af os vi hviler i. Det er ikke så er meget hvad vi tænker og føler der er fokus på, men hvordan vi forholder os og reagere på det vi tænker og føler. En tanke er blot en tanke og ikke nødvendigvis sandheden.

Psykoedukation undervisning i psykiske lidelser og de problemer som kan følge med. Jo mere viden du har om din tilstand og behandling, jo bedre klarer du dig.

Kognitiv adfærdsterapi hvor der er fokus på hvordan tanker, følelser, kroppen og adfærden influerer på hinanden og på at se andre muligheder end de automatiske og vanemæssige

Alexanderteknik som arbejder via kroppen med hele mennesket. Lærer dig om åndedrættet, afspænding etc. som indgangsvinkel til disse problemstillinger. Det er vigtigt at få kroppen med ellers kan kroppen holde på angsten.

Hvad kan du lære, der kan hjælpe dig?

Jeg har siden 1996 undervist mange hundrede mennesker individuelt og i gruppeforløb som lider af angst, fobier, depression og lavt selvværd Jeg har brugt kognitiv terapi, somatisk psykologi, mindfulness meditation og Alexanderteknik.

Det er foregået på Jysk Fobi-Skole 1996 -2006 og senere på Angst- og Fobiskolen Viborg. 2008- 2014.

Nu foregår det i min egen klinik i Høegh-Guldbergs Gade 133, 8000 Aarhus C.

Citater fra klienter:

”Kan køre i bus og gå på gaden, føler mig o.k. som den jeg er. Er blevet mere glad. ”

”Bremses ikke så ofte af mine tanker, GØR det bare.”

”Jeg frygter ikke længere de situationer jeg før gjorde, har lært at tackle det, med at være der hvor jeg er, mærke vejrtrækning og fødder, redskaber jeg er virkelig glad for.”

”Snakker med mange og nye mennesker. Ikke så mange negative tanker. Vil starte uddannelse.”

Angst er almindeligt

Angst er en af de mest almindelige psykiske lidelser i Danmark, ca. hver 4 af os oplever det i løbet af vores liv.
Det er en helt naturlig reaktion på f.eks. fare og er med til at sikre vores overlevelse. Men nogle mennesker – flere kvinder end mænd reagerer hurtigere eller voldsommere på begivenheder, der almindeligvis ikke udløser angst. Heldigvis kan angsten reduceres eller helt afhjælpes.

Symptomerne på angst spænder vidt og tæller blandt andet:

Psykiske symptomer fra let ængstelse og uro til panik, fobier, depression og dødsangst. fysiske symptomer som åndenød, hjertebanken, trykken og smerter i brystet, rystelser, svimmelhed, kvalme, ondt i maven og diarré. ”katastrofetanker”, om hvad der vil ske med én selv eller de nærmeste. undgåelsesadfærd, hvor man undgår eller flygter fra situationer og steder der er stressfremkaldende.

”Citater fra klienter:

“Mærker meget stor forandring. Har fået livet tilbage. ”
”Føler mig mere optimistisk og har mere tro på mig selv.”
”Videreudvikler mig, så jeg kan komme af med de sidste fobier.”
” Jeg har fået større selvtillid og større selvværd”

Share This