Kognitiv Terapi Aarhus

 

Jeg tilbyder kognitiv terapi i Aarhus  og har siden 2001 været uddannet kognitiv adfærdsterapeut. Jeg anvender  terapien både i grupper og i individuel terapi.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT) er en form for psykoterapi, der fokuserer på at identificere og ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og adfærdsmønstre hos en person.

Kognitiv terapi er baseret på teorien om, at vores tanker, følelser og adfærd er indbyrdes forbundne, og at ændringer i tanker og adfærd kan have en positiv indflydelse på det følelsesmæssige velvære.

Kognitiv adfærdsterapi er normalt tidsbegrænset og struktureret og involverer ofte følgende fem trin:

Fem trin i kognitiv terapi

1.

Evaluere

Terapeuten arbejder sammen med klienten for at identificere de specifikke problemer, de ønsker at arbejde med, samt at evaluere klientens
tanker, følelser og adfærd i forhold til disse problemer.

2.

Identificere

Identifikation af uhensigtsmæssige tanker: Terapeuten hjælper klienten med at identificere negative og irrationelle tanker, der kan bidrage til deres psykiske
problemer.

3.

Ændre tanker

Ændring af tankemønstre: Terapeuten og klienten arbejder sammen om at udfordre og ændre de negative tankemønstre ved at erstatte dem med mere realistiske og positive tanker.

4.

Ændre adfærd

Adfærdsændringer: Klienten lærer at ændre de adfærdsmønstre, der kan være skadelige eller bidrage til deres problemer. Dette kan indebære eksponeringsterapi, hvor klienten gradvist udsættes for de situationer, de frygter, for at reducere deres angst eller frygt.

5.

Nye strategier

5. Lære coping-strategier: Terapeuten hjælper klienten med at udvikle effektive coping-strategier for at håndtere stress, angst eller andre psykiske problemer.

Fordele ved kognitiv terapi

Kognitiv terapi har en struktureret tilgang og et fokus på konkrete mål. Det gør det nemt at måle dine fremskridt.

Kortsigtet terapi: Kognitiv terapi er typisk en kortvarig terapiform, der kan afsluttes på relativt kort tid. Det gør den mere omkostningseffektiv og tilgængelig for dig.

Problemløsning: Terapien fokuserer på at identificere og ændre dine negative tankemønstre, kognitive forvrængninger og destruktive adfærdsmønstre. Det hjælper dig med at udvikle bedre problemløsningsevner.

Øget bevidsthed: Kognitiv terapi kan hjælpe dig med at blive mere bevidst om dine tanker og reaktioner. Det kan hjælpe dig med at forstå, hvordan dine tanker påvirker dine følelser og din adfærd.

Selvhjælp: Du lærer værktøjer og teknikker, som du kan bruge på egen hånd uden for vores terapisessioner i Århus.

Forebygge tilbagefald: KAT fokuserer på at lære dig at identificere og håndtere tilbagefaldssymptomer og forhindre, at problemer kommer igen.

Det er vigtigt at bemærke, at kognitiv terapi ikke er min eneste tilgang til psykoterapi.

Valg af terapiform afhænger ikke mindst af både dine udfordringer og dine præferencer.

Effektiviteten af kognitiv terapi kan variere afhængigt af dine konkret behov og præferencer. Jeg kan også hjælpe dig på andre måder.

 

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være effektiv i behandlingen af en række psykiske problemer,

herunder forskellige angstformer fx panikangst, helbredsangst depression, stress, PTSD og meget mere.

Terapien kan udføres individuelt eller i grupper og tilpasses klientens behov.

Share This