Vil du gerne have sikkerhed, positiv fremtoning og gennemslagskraft, så du kan tale i en forsamling?

Skal du tale i en større forsamling?
Til en eksamen?
Eller til en jobsamtale?

For nogen er tanken om at tale i offentlighed nok til at gøre dem nervøse. Stemmen lyder usikker og talen bliver lav, du får ikke sagt, det du gerne vil, og ofte vælger du at undgå at tage ordet, fordi du frygter hvordan det vil gå.

Hos Birgitte Due arbejder du med selvværd, selvtillid og lærer de relevante åndedræts – og stemmeteknikker, som gør, at du bliver sikker og få mere gennemslagskraft. Vi kan også arbejde med din fremtoning, hvis du har udfordringer på dette område f.eks. med at virke underdanig og selvudslettende eller omvendt blive opfattet som aggressiv af andre. Det er noget jeg kan hjælpe dig med at ændre.

Vil du gerne have din stemme til at lyde bedre? Tale tydeligt? Eller har du en udfordring med din stemme? Så som hæshed?

Vil du gerne kunne jonglere mellem f.eks. at tale kraftfuldt, beroligende eller opmuntrende? Og beherske din stemme i stresssituationer? Eksempelvis når du skal tale til mange mennesker.

Basale funktioner, der er afgørende for en god stemmebrug:

  1. Bevidsthed om kropsholdning, En naturlig rank holdning medfører god udstråling og større ro i nervesystemet.
  2. Bevidsthed om åndedrættet og stemmen samt teknikker til at beherske det.
  3. Bevidsthed om stemmefunktionen og dens muligheder når du taler evt. også i sang, hvis du ønsker det.

Når du har lært de basale funktioner, at kende og behersker dem, vil det slide mindre på stemmen, hjælpe dig til at undgå hæshed og overanstrengelse, og give grundlaget for at kunne bruge stemmen, sådan som du gerne vil

Kropssprog er halvdelen af indholdet

Når vi kommunikerer, tænker vi typisk ikke over, at kropssproget formidler 50% af indholdet.

Kropssproget er med til at fange interessen hos tilhørerne, men omvendt – hvis det, vi siger med ord, ikke stemmer overens med det, vi siger med kroppen – så virker vores kommunikation utroværdig. Jeg hjælper dig med at få et bevidst kropssprog, der harmonerer med det sagte.

Book en tid og lær teknikkerne, så du kan styre din stemme og undgå de stressfulde situationer, du plejer at havne i.

Share This