Go to Top

Stress og angst

Stress og angst

Jeg kan hjælpe dig hvis du gerne vil forebygge, eller hvis du har problemer med stressrelaterede lidelser såsom depression, angst, stress og fobier som f.eks. araknofobi, flyskræk, højdeskræk, tandlægeskræk, samt ved somatiske lidelser som f.eks. søvnløshed, uro, spændinger, smerter og åndedrætsbesvær. Jeg bruger hovedsageligt mindfulness, kognitiv terapi og Alexanderteknik som indgangsvinkel til disse problemstillinger.

Jeg har i over 30 år arbejdet med sammenhængen mellem kroppen, psyken og adfærden. Jeg opfatter mennesket som en helhed og i min undervisning ser jeg muligheder frem for begrænsninger. Det er min intention at hjælpe mennesker til at opleve sig nærværende, handlekraftige og venlige og accepterende overfor sig selv. Jeg hjælper mine elever til at gøre noget ved det der kan ændres, og til at se med mildhed på det der ikke kan laves om lige nu.

Læs mere om blandt andet mindfulness, socialfobi, håndtering af stress og søvn her på siden. Nedenfor vil jeg beskrive nogle af de typer angst og fobier jeg arbejder med at helbrede.

Enkelt fobier
Enkelt fobier er angst udløst af edderkopper, dyr, højder, torden, mørke, at flyve, lukkede rum, at gå på
offentlige toiletter, tandlægebesøg, synet af blod, nåle etc.

Generaliseret angst
Mennesker med generaliseret angst plages af bekymringer og kropslig uro. Mange med generaliseret angst er bekymrede for, at de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke. De er bekymret for, om de skulle have overset noget i dagens løb, og forestiller sig alle mulige negative konsekvenser.

Panikangst
Panikangst er en tilstand af voldsom angst der opstår pludseligt. Hos nogle er det helt uforståeligt hvorfor et angstanfald er startet og hos andre har der i en periode forud været belastning og stress. Det kan f.eks. være stress i form af for stort pres på arbejdspladsen, men det kan også være belastning f.eks. ved sygdom eller problemer i familien.

I starten af et panikangstanfald oplever mange, at de pludselig ikke kan få vejret og bliver overvældet af rædsel og dødsangst. Oplevelsen domineres af kropslige symptomer som udover vejrtræknings besvær involverer hjertebanken og smerter og trykken i brystet. Der kan også være en følelse af svimmelhed og kvalme og en følelse af at alt er uvirkeligt, samtidig bliver mange bange for at de er ved at blive ‘sindssyge’. Det enkelte anfald varer som regel højst nogle minutter.

Agorafobi
Agorafobi er angst for at færdes alene uden for hjemmet. Angstfremkaldende situationer er typisk: menneskemængder, supermarkeder og ophold i transportmidler. Mange har katastrofetanker om, at de vil falde om og ligge hjælpeløse på gaden, mens hjemmet opleves som en sikker og angst fri zone. Skønt intensiteten af angst er varierende kan denne lidelse være en af de mest invaliderende og binde mennesker til hjemmet, hvis ikke man har nogen der kan ledsage en når man skal ud. Ofte må venner og familie hente og bringe den angstramte f.eks. til og fra arbejde.

Post traumatisk stress:
Denne tilstand er en forsinket reaktion på exceptionelt truende eller katastrofeagtige oplevelser, som kan have stået på i kortere eller længere tid. Det kan være oplevelser i form af en naturkatastrofe, krig, at have overværet andres voldsomme død, tortur, voldtægt etc. Symptomerne kan typisk være, at man oplever sig tilbagetrukket fra livet her og nu, og at man igen og igen oplever ’flashbacks’, dvs. genoplever de smertende minder og har evt. mareridt. Samtidig er man præget af angst og undgåelsesadfærd, og mange forsøger at undgå at sove af frygt for mareridt og flashbacks.

Ring på 29 80 00 47 eller skriv til bdue@stofanet.dk hvis du vil vide mere eller bestille en tid.

  bdue@stofanet.dk   29800047