Go to Top

Sikkerhed og gennemslagskraft

Sikkerhed og gennemslagskraft

Kurset henvender sig til mennesker der bliver nervøse, når det handler om at sige noget, at stemmen lyder usikker og talen bliver lav, eller de ikke får sagt, det de gerne vil og undlader at tage29
ordet i større forsamlinger.

Deltagerne skal arbejde med præsentation af sig selv, fremlæggelse, hvordan de går til eksamen eller jobsamtale og hvad der ellers måtte være relevant. Alt sammen med hensyn til og respekt for deltagernes grænser.
Undervejs i forløbet vil der blive introduceret forskellige teknikker til beherskelse af nervøsitet: Stemmetræning
Kropsholdning
Vejrtræknings øvelser
Jordforbindelse
Afspænding
Her og nu opmærksomhed
Hvordan negative tanker og følelser kan takles og deres indflydelse på præstationer.

Ved at øve sig gentagne gange opnås fortrolighed med og bemestring af præstationerne. Deltagerne vil opnå øvelse i at kunne tage ordet, og gradvist beherske situationen til egen tilfredshed.

Det kræver ingen forudsætning, men at du er lidt modig og tør udfordre dine egne grænser.

  bdue@stofanet.dk   29800047