Go to Top

Sikkerhed og gennemslagskraft

Sikkerhed og gennemslagskraft

Kurset henvender sig til mennesker som bliver nervøse når de skal sige noget offentligt, som ikke får sagt det de gerne vil eller som lader være med at tage29
ordet i større forsamlinger.

Deltagerne skal arbejde med at præsenterer sig selv og andre og der vil blive arbejdet med oplæsning, at holde små oplæg, holde taler, lave undervisning med videre.

Undervisningen vil foregå med stor hensyntagen til og respekt for deltagernes grænser. Optagelse af deltagerne på video vil blive brugt som et middel til at se mere objektivt og positivt på sig selv og egne præstationer.

Undervejs i forløbet vil der blive introduceret forskellige teknikker til beherskelse af nervøsitet, f.eks. vejrtrækningskontrol, afspænding og opmærksomhed på negative tanker og følelser, og hvordan de kan omfortolkes.

Ved at øve sig gentagne gange opnås fortrolighed med og bemestring af at kunne præsenterer. Deltagerne vil opnå øvelse i at kunne tage ordet og få opmærksomhed fra andre og gradvist beherske situationen til egen tilfredshed.

Det kræver ingen forudsætning at deltage, men kun at du er lidt modig og tør udfordre dine egne grænser.