Go to Top

Pressemeddelelse om Alexanderteknik

Pressemeddelelse om Alexanderteknik

Smertelindring for folk, der lider af kroniske rygsmerter. Kliniske forsøg viser, at kurser i Alexanderteknikken virker.

Resultater af kliniske forsøg offentliggjort i British Medical Journal viser, at kurser i Alexanderteknik giver varige fordele (i).

Forsøgsresultaterne viser tydeligt, at 24 enetimer i Alexanderteknik for patienterne førte til betydelige fremskridt med hensyn til kropsfunktioner, livskvalitet og en nedsættelse af antallet af smertedage. Efter de 24 timer i Alexanderteknik faldt antallet af aktiviteter, begrænset af rygsmerter, med 42 procent. Antallet af dage med rygsmerter var et år efter undersøgelsens start reduceret til tre om måneden sammenlignet med kontrolgruppens 21 dage.

Tre måneder efter forsøgsstart rapporterede den gruppe af tilfældigt udvalgte patienter, der havde modtaget 24 timers undervisning i Alexanderteknikken om otte smertedage, mens den gruppe, der havde modtaget seks timers undervisning meldte om tretten smertedage i den forudgående måned, sammenlignet med kontrolgruppens 24 dage med smerter. Begge grupper som havde modtaget undervisning i Alexanderteknik viste forbedringer med hensyn til funktionalitet efter tre måneder.

Dette forsøg er en af de få store undersøgelser, der viser tydelige langtidsvirkninger hos patienter med kroniske, ikkespeci- fikke rygsmerter. 579 patienter deltog i undersøgelsen på adskillige centre forestået af forsker i almen medicin professor Paul Little fra University of Southhampton, og forsker i almen medicin professor Debbie Sharp fra Bristol University, betalt af Medical Research Council og NHS Research and Development Fund (ii). Forsøget skulle måle fordelene ved Alexander-teknik, almindelig massage og normal behandling inden for almen medicin. Halvdelen af patienter inden for de tre kategorier fik også recept på almindelige aerobicøvelser, 30 minutters frisk travetur eller tilsvarende hver dag.

Samlet set viste det sig, at 24 lektioner i Alexanderteknik, hvoraf mindst halvdelen blev gennemført i løbet af forsøgets første tre måneder, var den mest effektive.

Bemærkelsesværdigt var det også, at en serie på seks Alexandertekniklektioner fulgt op af lægeordinerede øvelser var omkring 70 procent så effektive som 24 enkeltstående Alexandertekniklektioner.

Da massages indvirkning på aktiviteterne efter et år ikke længere var signifikante, mens Alexanderteknik timerne bevarede deres virkning, konkluderede forfatterne bag forsøget, at langtidseffekten af undervisning i Alexanderteknik ikke kan tilskrives den placebo-effekt, der kan ligge i opmærksomhed og berøring og snarere må tilskrives Alexanderteknikkens aktive læring.

Kamal Thapen, som er formand for Society of Teacher of the Alexander Technique (STAT), siger: ”I mere end hundrede år har folk fra alle samfundslag lært sig Alexanderteknikken for at blive af med rygsmerter. Vi er meget glade for, at denne
store kliniske undersøgelse nu viser, at timer i Alexanderteknik er effektive. Privattimerne med STAT-lærere lærte forsøgs- deltagerne at blive bedre til at bruge deres krop, at finde en naturlig balance, at forbedre deres evner til at bevæge sig og koordinere bevægelser og til at blive klar over og undgå forkerte bevægelsesvaner, som forårsager og forværrer deres smerter.”

Omkostninger ved rygsmerter
Uspecificerede rygsmerter resulterer i op mod fem millioner tabte arbejdsdage om året (iii) og dermed en udgift for NHS, erhvervslivet og økonomien på 5 milliarder pund om året (iv). De er en af de mest almindelige lidelser, man kommer ud for i primærbehandlingssystemet og en udbredt årsag til bevægelseshandicap og tab af almindeligt velvære og livskvalitet.

Fordele ved timer i Alexanderteknik
Alexanderteknik er en tillært selvhjælpsmetode, der hjælper folk til at erkende, forstå og undgå dårlige vaner i forhold til holdning og neuromuskulær koordination. I undervisningen benyttes en individualiseret tilgang, som er beregnet på at give den underviste en livslang evne til at passe på sig selv, hvilket kan føre til en lang række fordele.

”Jeg ville ikke have været i stand til at leve et uafhængigt liv nu, fordi min ryg ville have forhindret mig i det. Jeg ville ønske, at jeg havde opdaget Alexanderteknikken noget før. Jeg fik at vide, at min ryg endnu ikke var dårlig nok til at blive opereret. Og det var for mindst femten år siden!”

Pensioneret kvinde på 65, STATs elevundersøgelse 2006

Pressekontakt: Zoe Hooper eller Siarah Khan @ CCD PR

(i) www.bmj.com

(ii) Medical Research Council støttede forsøget med 585.000 pund, mens NHS Research and Development bidrog med yderligere 186.000 pund sterling.

(iii) Kilde: NHS Research and Development

(iv) Kilde: NHS Research and Development

  bdue@stofanet.dk   29800047