Go to Top

Posturologi

Posturologi

Posturologi er læren om menneskets stilling
Mange mennesker falder sammen eller har skævheder som forår- sager smerter og spændinger, årsagen til dette er ofte ubevidsthed om hvordan kroppen 22fungerer.

Gennem Alexanderteknik kan der opnås gode vedvarende resultater med at løse disse problemer, men for nogle vil posturologien være en genvej. I min klinik undersøger jeg derfor om mine elevers problemer kan løses ved hjælp af posturologi.

Menneskets stilling er afhængig af musklerne, som har to funktioner, dels bevægelse og dels at holde kroppen oprejst imod tyngdekraften.
Lær mere om menneskets kropsholdning med Posturologi.

Vi holder os oprejst ved hjælp af tonus (spænding) i de inderste muskler. Denne tonus kan vi oftest ikke påvirke ved at slappe af eller stå anderledes, den er centralt reguleret fra hjernen og udgør kroppens stilling.

Halvdelen af os er skæve, når vi står og slapper af. Det vil sige at nogle af de inderste muskler er mere eller mindre spændte. Denne ubalance skyldes at hjernen har fået forkerte eller mangelfulde oplysninger om hvad der er vandret og lodret og derfor beregnet en forkert stilling.

Fodstilling og fodfunktion er vigtigt for ryggens stilling, især for bækkenet og lænden. Øjenmuskulaturen og dermed samsynet, har ligeledes stor indflydelse på kroppens stilling. Øjets muskler påvirkes af trigenimusnerven og derved har kæbe- og bidfunktion også indflydelse på de inderste musklers symmetri.

Fødderne
Huden under fødderne er fyldt med små trykfølere, der fortæller hjernen hvorledes trykket er fordelt på fødderne, således at hjernen hele tiden er 23informeret om hvorvidt vi læner os forover eller bagover og hvordan vi står. Formålet med dette er at gøre os i stand til at holde balancen.

Når fødderne drejer for meget ind eller ud gør bækkenet det også og når vægten ikke fordeles ens på fødderne vil hoften rotere. En lille påvirkning af fodens stilling ved hjælp af en tynd sål, evt. med en indsat mikrochip, kan regulere fod- og bækkenstillingen.

Er du i stand til at holde balancen?
Marigan. Chippen indeholder et lille elektronisk kredsløb, der udløser 5.000 impulser pr. sek. Denne frekvens påvirker de små nerveender under foden hvis opgave er, at oplyse hjernen om præcis hvordan kroppens vægt er placeret på foden. Ud fra disse oplysninger kan hjernen sørge for at rette kroppens stilling.

Øjne og kæber
Ubalancer i kranium og nakke stammer ofte fra det ene øjes muskler eller fra kæbemuskulaturen. En lille kraftigt virkende magnet og brug af øjenøvelser og øvelser for kæbe- og tyggemuskler, kan ofte afbalancere disse ansigtsmuskler så kroppen igen finder sin ligevægt og slipper unødige muskelspændinger.

  bdue@stofanet.dk   29800047