Go to Top

Mindfulness

Mindfulness i Aarhus

Mindfulness er en meditationsteknik med rødder i buddhismen, som i en række år har fundet anvendelse i ikke religiøse sammenhænge i Vesten.

Den nyeste forskning viser at meditation påvirker hjernen, så du blandt andet husker bedre og får større evne til at fokusere og tænke kreativt. Desuden erm der påvist positiv psykologisk effekt af træningen ved stressreaktioner, angst og kroniske smerter.

Hvordan gavner Mindfulness dig

Igennem meditation lærer du effektive teknikker, som du kan bringe med ind i din hverdag, både på arbejde og derhjemme. Evnen til at kunne fokusere ogMindfulness i Aarhus være i nuet uden at bekymre sig om fortiden og frygte fremtiden og evnen til at bevare overblikket og være rolig i situationen, skærpes så det gradvist bliver mere og mere ubesværet.

Ved at praktiserer mindfulness bliver du mere bevidst om dig selv og dine reaktioner og du bliver mere rummelig. Meditationen hjælper dig til at
komme i berøring med øjeblik til øjeblik ændringer i sindet og kroppen, og hjælper til at skabe et nyt observerende og accepterende perspektiv.

Et større overblik, undgå at tage tingene personligt

Den positive effekt ved meditations træning kan forklares ved, at metoden udvikler en metakognitiv opmærksomhed, dvs.at du øver dig i, at du ikke er dine tanker, følelser og krop, men at du har følelser, tanker og en krop. Derved skabes der en ændring i relationen til det oplevede, f.eks. ved at tanker ses som tanker, og ikke nødvendigvis som virkeligheden.

Mindfulness træning skaber fleksibilitet i tænkningen og øger muligheden for at styre opmærksomheden. Metakognitiv opmærksomhed gør det endvidere lettere at opfange begyndende tegn på f.eks. stress og giver færdigheder til at kunne fokusere opmærksomhed, have fleksibilitet i tænkningen og øget rummelighed og accept trænes. Undervisningen veksler mellem praktiske øvelser og teori.

Konklusion
Mennesker kan både personligt og fagligt få mulighed for at få et større perspektiv og i højere grad se tingene som de virkelig er. Gennem meditation trænes evnen til at være observer- ende og være i nuet og man får større adgang til kreativitet og evnen til at fokusere. Desuden skærpes evnen til at bevare overblikket i en travl hverdag.

Du kan læse meget mere om Mindfulness via disse links: 14

Læs her om det spændende The Mindfulness in Schools Project, som er undervisning
til børn og unge og om det videnskabelige forsøg som er gennemført i forbindelse
med undervisningen.

Oxford Mindfulness Center hører til Oxford Universitet, på websiden kan du klikke på
science og læse mere om forskning i mindfulness: oxfordmindfulness.org

Kurser og workshops
Det er muligt at tilrettelægge undervisningen i Mindfulness, så den passer til netop de behov du eller I måtte have, f.eks. mini-kursus af 2 til 4 timers varighed, workshop af 1 til 3 dages varighed, 8 ugers kursus med 2 timer og 30 minutter per gang og individuel undervisning. Jeg underviser primært i Aarhusområdet, men efter aftale tager jeg meget gerne ud ogholder kurser og workshops i hele landet.

Kontakt mig
Jeg underviser medlemmer af Aarhus Symfoniorkester i mindfulness, desuden underviser jeg på Det Jyske Musikkonservatorium, ARTLAB, Musikalsk Grundkursus MGK Øst og andre interesserede.

Har du yderligere spørgsmål omkring min undervisning i Mindfulness i Aarhus, kan du kontakte mig via hjemmesiden eller ringe til mig på telefon 29 80 00 47.

Jeg er uddannet mindfulness instruktør igennem SAKT (sammenslutningen af kognitive- og adfærds terapeuter) i 2003, og uddannet mindfulness instruktør for børn i 2012 på Bangor University Wales.

  bdue@stofanet.dk   29800047