Go to Top

Lars Borup

Lars Borup

Soloklarinettist Lars Borup fortæller om sine erfaringer med Alexanderteknik i forbindelse med sit arbejde

Birgitte Dues undervisning har for mig været utroligt givende med hensyn til forøget kropsbevidsthed, styring og koordiner- ing af bevægelser, forøget mental opvakthed og samtidig en fornemmelse af god og hensigtsmæssig udnyttelse af krop- pens og psykens muligheder – tilsammen en tilstand af velbefindende, som jeg følger gavner mine præstationer i arbejds-situationer, og som i øvrigt alment giver en dejlig fornemmelse af veltilpashed og højnet livskvalitet.

På grundlag af mine egne positive oplevelser er jeg ikke i tvivl om, at enhver arbejdsplads og uddannelsesinstitution vil have stor nytte af en tilknyttet lærer i Alexanderteknik.

Jeg har fra min første time oplevet Birgitte Due som en omhyggelig, eftertænksom og meget inspirerende lærer, som med sit vindende væsen med stor pædagogisk sans forstår at videregive indholdet i Alexanderteknikken på en måde, der tilpasses den enkelte elev og hendes/hans situation og forudsætninger. Jeg kan således kun på det varmeste  anbefale hende som Alexanderlærer.

Lars Borup
Soloklarinettist, Århus Symfoniorkester
Lærer ved Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg