Go to Top

Kropssprog

Kropssprog

Når vi kommunikere med kroppen sker det uden at vi lægger mærke til det, det virker bare af sig selv, og er med til at understreger det vi siger og give liv til27 ordene.

Kropssproget er med til at fange interessen hos tilhørerne, men det er ikke ligegyldigt hvordan vores krop snakker med.

Hvis det vi siger, og det vi udtrykker med kroppen stemmer overens, virker vores kommunikation troværdig. Dette skyldes, at kropssproget bærer 50% af indholdet ud til modtageren.

Hvis kropssproget og det sagte ikke stemmer overens, bliver tilhørende derfor usikre på hvad afsenderen virkelig mener.

 

  bdue@stofanet.dk   29800047