Go to Top

Håndtér stress effektiv – Hos Birgitte Due i Aarhus

Håndtér stress effektivt – Hos Birgitte Due i Aarhus

Der er stor fokus på stress i disse år og flere og flere synes at bukke under med så alvorlige stressymptomer, at de får diagnosen udbrændthed.

hjælp til Stress i Aarhus, stresset kvinde

Negativ stress er det ubehag, vi mærker, når vi kommer i en situation vi ikke magter, når opgaverne er for store og for mange, eller vi ikke har de rette kvalifikationer eller tiden til at klare dem.

Negativt stress kan også opstå når vi bliver udsat for voldsomme forandringer i det personlige liv eller på arbejdspladsen, ting som vi ikke har reel indflydelse på.

Lær at håndtere stressen

Stress bygges op over længere tid, hvor uerkendte følelser, frygt og uoverskuelige arbejdsopgaver tilsammen danner et forhøjet stressniveau. De fysiske symptomer er bl.a. hjertebanken, svimmelhed, svedeture, gummi ben, mundtørhed, kvalme og søvnforstyrrelser. Psykisk kan stress vise sig som forvirring, rastløshed, glemsomhed, angst, depression og som en følelse af magtesløshed.

Behandling og forebyggelse af stress

Der er meget at gøre, både hvis du allerede har stress og hvis du vil forebygge at det opstår. Du kan lære at få selvindsigt, blive bevidst om hvor grænsen for din ydeevne går og hvad kan du klare følelsesmæssigt, fysisk og socialt, du kan lære at gennemskue dine bagvedliggende motiver og tanker og lytte til dine kropssignaler og du kan lære metoder til afspænding og åndedrætskontrol, hvorved du gradvist at finde indre ro.

Risikofaktorer:

• At arbejde med mennesker hvor du er i en hjælperolle.
• Hvis du ingen indflydelse har på dit arbejde.
• Undertrykte følelser.
• Manglende evne til at identificere og tale om følelser.
• Manglende evne til at lægge mærke til kropslige stresssignaler.
• Mobning.
• Dårlig konflikthåndtering.
• Manglende evne til at mærke egne behov.
• Manglende anerkendelse af din indsats og af dig som person.
• Urealistiske forventninger.
• Medfødt sårbarhed.
• Sygdom.
• Venner og families sygdom eller død.

Fysiologiske konsekvenser:

• Stress influerer på immunsystemet.
• Sund stress aktiverer generelt immunsystemet.
• Usund stress hæmmer immunsystemet.

Hvad beskytter mod stress:

• At opleve kontrol.
• At have sociale relationer.
• Optimisme og positiv tænkning.
• Følelsesmæssig støtte og opbakning.
• Tro eller positiv livsfilosofi.
• At gøre noget godt for andre.
• At udtrykke følelser og identificere dem.
• At lægge mærke til begyndende tegn på stress og tage det alvorligt.
• At du tager dine fundamentale behov alvorligt, f.eks. søvn, mad, bevægelse, nærhed.

Sund stress

Du befinder dig i en farlig situation, f.eks. i trafikken, hele dit fysiske og mentale beredskab bliver vakt og du reagerer hen- sigtsmæssigt, du mærker adrenalin suset, men når faren er ovre falder det hele til ro igen.

Mange danskere er stressede

Hver tiende dansker i den arbejdsduelige alder oplever sig som stresset i det daglige. Ifølge stressforsker Bo Netterstrøm, bør vi ikke være stressede i mere end en time før det har negative konsekvenser for os. Mennesker der har været udsat for stress i længere tid, kan blive alvorligt syge både fysisk og psykisk. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på stress-signaler fra kroppen og respektere dem, dette kan indebære at man må lave om på indgroede vaner og mønstre.

Der er stor forskel på om du bruger ordet stresset i forbindelse med at kalenderen er fyldt med aftaler. Eller at du reelt er stresset.

Tag kontakt her hvis du er stresset eller i tvivl om du er det.

  bdue@stofanet.dk   29800047