Go to Top

Ergonomi

Ergonomisk vejledning for virksomheder – Hos Birgitte Due i Aarhus og hele landet

Gennemgang af medarbejdernes arbejdsplads
 formålet med den ergonomiske vejledning er at medarbejderne opnår bedst mulige fysiske og psykiske vilkår og rammer for en god arbejdsdag. Velfungerende medarbejdere giver gode resultater og god stemning. Det er arbejdsglæde. Formålet er at undgå stressrelaterede problemer, nedslidning og belastningsskader og dermed at forebygge sygefravær grundet fysiske og psykiske belastninger.

Vi bruger den største del af vores vågne timer på arbejdspladsen, og undersøgelser viser at kontorpersonale i gennemsnit sidder ned 10 timer dagligt i løbet af et døgn. Stillesiddende arbejde øger risikoen for hjerte- kar sygdomme, type-2 diabetes samt spændinger og smerter i kroppen.

Eksempel på et ergonomisk vejledningsforløb:

Kl. 10.00-11.00
Jeg starter, med at kigge på jer, imens I arbejder, danner mig et indtryk af jeres stående – og siddende stillinger samt jeres arbejdsgange.

Kl. 11.00-13.30
To intensive timer inklusiv tid til frokost. I arbejder, jeg kommer med råd til ændringer af jeres arbejdsmønstre, arbejdsstillinger, indretning af arbejdspladsen etc. I har mulighed for at prøve det af med det samme og ikke mindst melde tilbage og stille spørgsmål, så alle er afklarede inden dagen er til ende.

Kl. 13.30-15.00
Jeg fortæller om faldgruber på jobbet, og hvad I kan gøre for at undgå disse.
Til sidst skal I være aktive. I skal mærke, hvordan I kan bære kroppen med musklerne mærke balancen i kroppen og have en fornemmelse af, hvilken betydning kropsbevidsthed har for jeres arbejdsdag. Jeg vil præsentere jer for nogle øvelser for nakken, skuldrene, armene, ryggen og benene som kan aflaste og styrke jer.
 Dette er et eksempel på, hvordan det kunne foregå. Har I andre ønsker imødekommer jeg gerne disse.

Pris 14.000 kr. ved 8 – 14 deltagere (eksklusiv kørsel).

Opfølgningskursus
Ligesom førstehjælps kurser skal gentages, skal arbejdspladsens ergonomi opdateres jævnligt.
Er det ved at være tid til en opfølgning?
Jeg kan tilrettelægge det, så det passer præcist til jer.
Skal det primært være opfølgning på ergonomien ved arbejdsstationen – bord, stol skærm, transportmidel etc.
Eller skal der sættes ekstra tid af til øvelser?

Eksempel: opfølgningskursus

Kursusforløb:
11.00-12.00
I arbejder som sædvanligt, jeg observerer.

12.00-13.00
Frokost og fælles undervisning

13.00-15.00
I arbejder, jeg råder og vejleder jer imens.

15.00-16.00
Fælles afslutning inklusive øvelser.

Pris 10.000 kr. ved 8 – 14 deltagere  (eksklusiv kørsel)

Jeg giver en god pris på opfølgnings kurser, for at opmuntre de firmaer og virksomheder som passer godt på deres medarbejdere.

Mulighed for fælles indledende oplæg for virksomhedens ansatte af 1 times varighed

Eksempler på oplæg
Kroppens opbygning
Hvad er vi skabt til?
Hvilke belastningsskader er hyppigst forekommende og hvorledes forebygger vi disse?
Hvad er stress?
Metoder til at forebygge og undgå stress.
Lær et øvelsesprogram med elastikker der er specielt godt for kontorpersonale.
Lær nogle mindfulness meditationer der hjælper til ro og fokus.
Pris : 5000 kr.

Sunde arbejdsvaner nedsætter omkostningerne

Mange oplever smerter, nedslidning og skader i kroppen i forbindelse med udførelsen af deres daglige arbejde og samtidig med at arbejdspladsen og arbejdsgangene indrettes ergonomisk er det også menings – og virkningsfuldt, at oplære virksomhedens ansatte i selv at reagere på kroppens faresignaler og selv at kunne afhjælpe unødig belastning. Jeg har et indgående kendskab til bevægeapparatets funktion og et bredt branchekendskab og vil derfor kunne identificere de relevante indsatsområder.
Jeg uddanner virksomheders ansatte i selv at drage omsorg for deres sundhed. For virksomhederne betyder et skærpet engagement i egen sundhed  større tilfredshed blandt medarbejderne, lavere omkostninger, der kan registreres både ved mindre sygefravær og ved at undgå fejlinvesteringer i dyrt materiel.

Jeg har også mulighed for at tilbyde jeres virksomhed individuel behandling på arbejdspladsen ved problemer med  hovedpine, ryg – nakke- skuldersmerter, åndedrætsproblemer, stress etc.
Skriv eller ring gerne for en uforpligtende snak om hvad der kan passe til jeres behov.
Mail: bdue@stofanet.dk
Telefon: 29 80 00 47

  bdue@stofanet.dk   29800047