Go to Top

Ergonomi

Individuel ergonomisk vejledning for virksomheder – Hos Birgitte Due i Aarhus

Gennemgang af medarbejdernes arbejdsplads
Formålet med den individuelle ergonomiske vejledning er at medarbejderne opnår bedst mulige fysiske vilkår og rammer for en god arbejdsdag.
Formålet er at undgå nedslidning og belastningsskader og dermed at forebygge sygefravær grundet fysiske belastningsskader.

Vi bruger den største del af vores vågne timer på arbejdspladsen og undersøgelser viser at kontorpersonale i gennemsnit sidder ned 10 timer dagligt i løbet af et døgn. Stillesiddende arbejde øger risikoen for hjerte- kar sygdomme og type-2 diabetes.

Indhold af den individuelle vejledning:

• Samtale om selvvurderet funktion af arbejdsstationen
• Gennemgang af arbejdsstationen (stol, bord, skærm, tastatur, lys, lyd, temperatur, underlag)
• Justering af ovenstående i fællesskab med medarbejderen
• Gode råd til arbejdsdagen

I den ergonomiske vejledning rådgives den enkelte medarbejder ligeledes i at have fokus på at være aktiv i løbet af dagen. Der gives gode råd til alternative arbejdsstillinger, pausegymnastik og indførelse af fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen.

Varighed pr. medarbejder: Op til 20 min.
Minimum 12 medarbejdere pr. dag

Mulighed for fælles indledende Kick-off:

Din krop på job  – 60 min oplæg

• Kroppens opbygning
• Hvad er vi skabt til?
• Hvilke belastningsskader er hyppigst forekommende og hvorledes forebygger vi disse?
• Hvad er stress?
• Metoder til at forebygge og undgå stress
• Lær et lille øvelsesprogram med elastikker – specielt godt for kontorpersonale

  Lær nogle korte mindfulness meditationer – hjælper til ro og fokus

Sunde arbejdsvaner nedsætter omkostningerne

Mange oplever smerter, nedslidning og skader i kroppen i forbindelse med udførelsen af deres daglige arbejde og mange virksomheder investerer store summer i at indrette ergonomisk rigtige arbejdspladser.
Oftest er det dog langt billigere og mere virkningsfuldt, at oplære virksomhedens ansatte i selv at reagere på kroppens faresignaler og selv at kunne afhjælpe unødig belastning. Jeg har et indgående kendskab til bevægeapparatets funktion og et bredt branchekendskab og vil derfor kunne identificere de relevante indsatsområder.
Jeg uddanner virksomheders ansatte i selv at drage omsorg for deres sundhed. For virksomhederne betyder et skærpet engagement i egen sundhed  større tilfredshed blandt medarbejderne, lavere omkostninger, der kan registreres både ved mindre sygefravær og ved at undgå fejlinvesteringer i dyrt materiel.

Jeg har også mulighed for at komme ud til jeres virksomhed, og tilbyde individuel behandling ved problemer med  hovedpine, ryg – nakke- skuldersmerter, åndedrætsproblemer, stress etc.

Skriv eller ring gerne for en uforpligtende snak om hvad der kan passe jeres behov.

Mail: bdue@stofanet.dk

Telefon: 29 80 00 47