Go to Top

Assertion

Kommunikation på den assertive måde

Oplever du, at du i din kommunikation med andre bliver opfattet som aggressiv, selvom det ikke var din intention? Eller udtrykker du dig på28

en underdanig og selvudslettende måde?

På dette kursus vil vi arbejde med den assertive måde at kommunikerer på, hvor deltagerne skal øve sig på at udtrykke følelser, ønsker og behov på en værdig og ligefrem måde, hvor andre mennesker ikke krænkes. Gennem assertive kommunikation har du større sandsynlighed for at opnå det du ønsker og du vil samtidig føle dig mere tilfreds bagefter.

Deltagerne på kurset skal arbejde med situationsspil, som både er konstruerede og bygget på deres egne erfaringer.

Spillene vil blive optaget på video som et middel til at skærpe opmærksomheden på både det sproglige indhold og på kropssproget i situationsspillene.

  bdue@stofanet.dk   29800047