Go to Top

Få hjælp til din angst af Birgitte Due i Aarhus

Angst er en af de mest almindelige psykiske sygdomme i Danmark, ca. hver 4 af os oplever det i løbet af vores liv.

Det er en helt naturlig reaktion på f.eks. fare og er med til at sikre vores overlevelse. Men nogle mennesker – flere kvinder end mænd – reagerer hurtigere
eller voldsommere på begivenheder, der almindeligvis ikke udløser angst. Det er vigtigt at opdage og reagere, fordi man kan få god hjælp af behandling.

Symptomerne på angst spænder vidt og tæller blandt andet:

  • psykiske symptomer fra let ængstelse og uro til panik, depression og dødsangst.
  • fysiske symptomer som åndenød, hjertebanken, smerter i brystet, rystelser, svimmelhed, kvalme, ondt i maven og diarré.
  • ”katastrofetanker”, om hvad der vil ske med én selv eller de nærmeste.
  • undvigelsesadfærd, hvor man undgår eller flygter fra situationer og steder.

Der findes mange forskellige former for angst som f.eks. :

Generaliseret angst:

Personen er plaget af bekymringstanker og kropslig uro. Mange med generaliseret angst er bekymrede for, at de selv eller deres nærmeste skal blive syge eller komme ud for en ulykke. De er bekymret for, om de skulle have overset noget i dagens løb, og forestiller sig alle mulige negative konsekvenser, såfremt der er det mindste, de ikke er sikker på er i orden.

Forventningsangst:

En person der er bange for at få angstanfald. Og som udvikler angst for angsten.

Helbredsangst:

En person der er overopmærksom på kroppen og kropslige symptomer. Almindelige kropslige tilstande som f.eks. muskelspændinger og hovedpine fortolkes som tegn på meget alvorlige sygdomme De fleste går til læge for at blive undersøgt og falder herefter kortvarigt til ro.

De mest almindelige former for angst er fobier

Årsager til angst:

Hvorfor nogle mennesker udvikler angst vides ikke med sikkerhed. Men der er tale om en kombination af medfødt sårbarhed og forskellige stressfaktorer.

• En arvelig sårbarhed – 20-30% kan sandsynligvis forklares ud fra arv
• Belastninger under opvæksten – fx misbrug, vold eller mobning
• Belastninger senere i livet – fx stress, depression eller dødsfald, skilsmisser etc.

Mennesker med et særligt følsomt nervesystem er mere tilbøjelige til at udvikle angst. Et følsomt nervesystem kan bl.a. hænge sammen med ubalancer i hjernens signalstoffer.

Behandlingen:

Består af kognitiv adfærds terapi, kropsterapi, mindfulness og psykoedukation dvs. at du får viden om angst og hvordan sammenhængen mellem tanker, følelser, kroppen og adfærden hænger sammen. I behandlingen arbejder vi målrettet med hvordan angsten kan tackles her og nu, således at du kan genvinde din handlekraft og lære at klare situationer, du før har søgt at undgå. Du får hjælp til at reducere eller helt afhjælpe din angst, så du kan vende tilbage til uddannelse, job og deltage i livet som du ønsker.

Hvis det skønnes nødvendigt arbejder vi også med at finde ud af hvor de svære tanker og følelser kommer fra – udspringer de fra en bestemt, måske enkeltstående, men skelsættende erfaring, eller har der været påvirkninger over tid, som har haft særlig betydning i vurderingen af dig selv.

Eksponering er en vigtigt faktor i angst behandling, her lærer du gradvist at udfordre din tolkning af omverden og dig selv, samt færdes de steder og i de situationer, som du før har undgået pga. angst.

Citater fra tidligere klienter

Jeg har fået større selvtillid og større selvværd. Har lært at styre angsten for det meste. Snakker mere når jeg er sammen med andre.

Mærker meget stor forandring. Har fået livet tilbage. Kan køre i bus og gå på gaden, føler mig o.k. som den jeg er. Er blevet mere glad. Ønsker job som passer til mig.

Føler mig mere optimistisk og har mere tro på mig selv. Bremses ikke så ofte af mine tanker, gør det bare. Videreudvikler mig, så jeg kan komme af med de sidste fobier.

Jeg frygter ikke længere de situationer jeg før gjorde, har lært at takle det med at være der hvor jeg er.

hjælp til angst Århus

  bdue@stofanet.dk   29800047