Go to Top

Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester

Aarhus Symfoniorkester, styrkelse af det psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Birgitte Due har været ansat i Aarhus Symfoniorkester, og har i denne periode undervist både musikere og administrativt personale i såvel enetimer som grupper. Langt den overvejende del af personalet har stillesiddende arbejde, hvortil der kræves stærk koncentration under ofte særdeles stressbelastende omstændigheder, og mange musikere lider af ryggener, muskelinfiltrationer, hovedpine etc. I de 7 måneder der har været til rådighed, har Birgitte Due opnået mange positive resultater. Dels har hun hjulpet flere med konkrete fysiske problemer, dels har hun skabt en bevidsthed om sammenhængen mellem de psykiske og fysiske relationer i arbejdssituationerne.

Dette har klart forbedret den enkeltes almene velbefindende, hvilket mærkbart har påvirket det interne sociale klima og – ifølge fleres udsagn – præstationerne i prøve- og koncertsal. Vi kan kun give Birgitte Due – og Alexanderteknikken – de bedste anbefalinger.

Aarhus Symfoniorkester